Trávníkové obruby

14.11.2021

Tvarosloví budoucí zahrady je do velké míry tvořeno liniemi trávníkových ploch resp. přechody jednotlivých ploch či materiálů. Záleží vždy na celkovém záměru tvůrce zda přechody pevně ohraničit a usnadnit si tak budoucí údržbu (typicky u soukromých zahrad) nebo pravidelně obnovovat přechody mechanicky (ořez drnů např. v parcích). Přechody trávníku a okrasných výsadeb jsou jedny z nejexponovanějších míst údržby. Zajistit aby bylo přerůstání drnu do výsadeb co nejmenší a zároveň zachovat estetiku i praktičnost je výzva. 

Plastové obruby Garden Diamond

Trávníková obruba Garden Diamond Black je optimální řešení pro trvalé efektivní a estetické oddělení trávníku od výsadeb. Jeho řešení dlouhodobě zabraňuje přerůstání trávníku do záhonů a zároveň zůstává maximálně skrytý a neruší tak celkový design prostoru.

Disponujeme technologií pokládky, která v co možná nejnižší míře zatěžuje okolní plochy a je schopna i v případě rekonstrukce již založené zahrady velmi neinvazivně instalovat obruby. Půdní fréza vytváří přesnou rýhu, lze se tedy ve většině případů vyhnout i podzemním sítím - závlahy, elektro. Plastová obruba je následně kotvena pozinkovanýmy skobami do hloubky cca. 12 cm, což je dostatečná bariéra proti prorůstání drnu. 

Zcela zásadní je precizní spojování jednotlivých 18-ti metrových kusů obrub. Přeplátování zaručí kořenovou neprostupnost i v místě napojení. Horní dutý lem - trubka - zabezpečuje nepřerůstání travního drnu tak jak je tomu v případě ostrých hran.

Ocelové obruby

Další variantou pro oddělení ploch, kterou používáme v zahradní tvorbě je ocelová pásovina kotvená na roxorech. Jedná se o staticky únosnější konstrukci než je výše uvedená trávníková obruba Garden Diamond. Ocelová pásovina se tedy hodí na místa, kde oddělujeme např. pochozí mlatové plochy, dlažby apod.

Jednotlivé ocelové tyče se navařují na zatlučené roxory, které plní roli kotev. Dají se modifikovat dle požadované odolnosti obruby a to jak výškou pásoviny tak hloubkou zatlučení jednotlivých roxorů. Z podstaty konstrukce a potřebných technologií je zřejmé, že se jedná o náročnější proces než u položení obrub Garden diamond. Výsledek v samotném designu zahrady je ovšem perfektní.