Zakládání trávníků

14.11.2021

Dokonalý trávník je záležitostí pečlivé přípravy půdy, správného výběru osiva nebo travního koberce, dodržení technologických postupů při realizaci a v neposlední řadě také systematické údržby.

Záleží na mnoha faktorech, ale obecně je pečlivé odplevelení budoucí trávníkové plochy základ, na který lze stavět další postupné kroky. Nejefektivnější je cílené odplevelení chemické, disponujeme však i slupovačkou travního drnu s hydrostatickým pohonem. 

Následná hloubková kultivace promíchá a homogenizuje celou plochu. Ve většině případů je velmi vhodné půdu odlehčit použitím praného písku - kultivace v tom případě zároveň zapravuje písek do půdního profilu. Kultivace upravuje vegetační vrstvu do hloubky cca. 15 cm. Tímto "uvařením" vhodné zeminy přímo na stávající ploše bez nutnosti nákladných přesunů hmot je možno ušetřit mnoho sil a prostředků.

Rovnání v několika krocích, hutnění za použití vhodných prostředků a v ideálním případě minimálně měsíční technologická pauza (gravitační působení vody na slehnutí profilu, vyrašení případných "spících" semen či oddenků odolných plevelů) předchází následnému finálnímu odplevelení a výsevu či pokládce travních koberců. 

Vlastní zatravnění probíhá dvěma způsoby. Nejčastější a to zejména pro svou ekonomickou stránku je zajisté výsev travního semena. Provádíme odborný výběr travní směsi, která nejlépe sedne stanovišti (půdní profil, sklon terénu, světelná expozice atd.), budoucím podmínkám užívání (pohyb osob, zvířat, dopravních prostředků), vláhovým poměrům (existence automatické závlahy, dočasně zamokřované či vysychavé plochy atd.) a v neposlední řadě i k předpokládanému rozsahu budoucí údržby.

Pokládka travních koberců je prakticky instantní způsob zatravnění. Samozřejmě je nutné počítat s určitou dobou omezení intenzivního pohybu po nově položených kobercích. Tento způsob je vhodný tam, kde je tlak na časový efekt, kde se počítá nejlépe s automatickou závlahou a je ochota vynaložit vyšší náklad na práci a materiál. V každém případě klademe velký důraz na technické provedení pokládky, vysokou kvalitu travních koberců (používáme výhradně koberce AgroCS z plantáží v Nahořanech) a také na precizní logistiku - je totiž naprosto zásadní pro budoucí zdraví travního porostu aby pokládka proběhla stejný den jako slupování na plantáži.